شماره تماس :
09193755139
09193755138
0
سبد خرید
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

شرکت سازنده

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز گوسونیک Gosonic GFP-890RW با قدرت 750 وات چندکاره ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۲ غذاساز جیپاس Geepas GMC42011 با قدرت 1200 وات چندکاره ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۳ غذاساز فیلیپس Philips HR7320 با قدرت 700 وات 19 کاره ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۴ غذاساز بوش Bosch MCM3200W با قدرت 800 وات 30 کاره ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۵ غذاساز کنوود Kenwood FDM304SS با قدرت 800 وات چندکاره ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۶ غذاساز بوش Bosch MCM3201B با قدرت 800 وات 30 کاره ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۷ غذاساز بوش Bosch MCM3501MGB با قدرت 800 وات 50 کاره ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۸ غذاساز دسینی Dessini 9900-AKA680 با قدرت 600 وات چندکاره ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۹ غذاساز کنوود Kenwood FDP301WH با قدرت 800 وات چند کاره ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۰ غذاساز فیلیپس Philips HR7530 با قدرت 850 وات 31 کاره ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۱ غذاساز مایر Maier 9900 با قدرت 1000 وات 9 کاره ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۲ غذاساز مایر Maier MR-7766 با قدرت 1000 وات 15 کاره ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۳ غذاساز بوش Bosch MCM4100 با قدرت 800 وات چندکاره ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۴ غذاساز بوش Bosch MC812W620 با قدرت 1100 وات چند کاره ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۵ غذاساز مودکس Modex FP795 با قدرت 1000 وات 30 کاره ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۶ غذاسار بوش Bosch MC812S844 با قدرت 1250 وات بیش از 50 کاره ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۷ غذاساز بوش Bosch MC812M865 با قدرت 1250 وات بیش از 45 کاره ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۸ غذاساز پرشیا فرنس Persia France PR-3188 با قدرت 1100 وات 9 کاره ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲
۱۹ غذاساز مودکس Modex FP960 با قدرت 1000 وات 32 کاره ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۲

لیست تازه ترین قیمت آبمیوه گیری در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ آبمیوه گیر گوسونیک Gosonic GS-726 با قدرت 800 وات 4 کاره ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲ آبمیوه گیر دلمونتی Delmonti DL275 با قدرت 800 وات تک کاره ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳ آبمیوه گیر گوسونیک Gosonic GSJ-724 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴ آبمیوه گیر پرشیا فرنس Persia France PR-1899 چندکاره ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵ آبمیوه گیر ناتو Natoo NA-4202 با قدرت 1400 وات 4 کاره ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۶ آبمیوه گیر ناتو Natoo NA-4101 با قدرت 1400 وات 4 کاره ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۷ آبمیوه گیر کافلون Kafflon KF-411A با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۸ آب مرکبات گیر بوش Bosch MES25A0 با قدرت 700 وات ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۹ آبمیوه گیر زومیت Zoomit ZM-2614 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۰ آبمیوه گیر روگن Rugen Ru-1220 با قدرت 1100 وات 4 کاره ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۱ آبمیوه گیر زومیت Zoomit ZM-2616 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۲ آبمیوه گیر مایر Maier 6006 چهار کاره ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۳ آبمیوه گیر فارموکس Farmox FX3310 چهار کاره ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۴ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-941 با قدرت 400 وات 3 کاره ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۵ آبمیوه گیر تکنو Techno Te-312 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۶ آب میوه گیر براون Braun J300 با قدرت 800 وات 3 کاره ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۷ آبمیوه گیر مایر Maier 8668 با قدرت 1200 وات 4 کاره ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۸ آبمیوه گیر فارموکس Farmox FX3311 با قدرت 1000 وات 4 کاره ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۹ آبمیوه گیر مودکس Modex JU910 با قدرت 600 وات 4 کاره ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۰ آب مرکبات گیر بوش Bosch MES3500 با قدرت 700 وات ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۱ آبمیوه گیر براون Braun J500 با قدرت 900 وات 4 کاره ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۲ آبمیوه گیر مایر Maier MR-9119 با قدرت 1000 وات 4کاره ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۳ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-942 با قدرت 400 وات 4 کاره ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۴ آبمیوه گیر دلمونتی Delmonti DL360 با قدرت 800 وات 4 کاره ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۵ آبمیوه گیر پرشیا فرنس Persia France PR-2198 با قدرت 1100 وات 4 کاره ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۶ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-943 با قدرت 800 وات 3 کاره ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۷ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-914 با قدرت 800 وات 4 کاره ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۸ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-915 با قدرت 450 وات 4 کاره ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۹ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-917 با قدرت 450 وات 4 کاره ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۰ آبمیوه گیر پاناسونیک Panasonic MJ-DJ31 با قدرت 800 وات 3 کاره ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۱ آبمیوه گیر فیلیپس Philips HR1925 با قدرت 1200 وات چندکاره ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۲ آب مرکبات گیر بوش Bosch MES4010 با قدرت 1200 وات ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱

لیست تازه ترین قیمت سرخ کن در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ سرخ کن دسینی Dessini 600 با قدرت 2000 وات 2.6 لیتری 600 دسینی ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲ سرخ کن ناسا Nasa Electric NS-304 با قدرت 1200 وات 1.5 لیتری NS-304 ناسا ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳ سرخ کن ناسا Nasa Electric NS-305 با قدرت 2000 وات 2.5 لیتری NS-305 ناسا ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴ سرخ کن سیلور کرست Silver Crest S-18 با قدرت 2400 وات 6 لیتری S-18 سیلور کرست ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵ سرخ کن ناسا Nasa Electric NS-805 با قدرت 1500 وات 5 لیتری NS-805 ناسا ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۶ سرخ کن پرشیا فرنس Persia France PR-828 با قدرت 1100 وات 1.2 لیتری PR-828 پرشیا فرنس ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۷ سرخ کن رژیمی هنریچ Heinrich HFR8203 با قدرت 1400 وات 4 لیتری HFR8203 هنریچ ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۸ سرخ کن پرشیا فرنس Persia France PR-888 با قدرت 1800 وات 2 لیتری PR-888 پرشیا فرنس ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۹ سرخ کن رژیمی مایر Maier MR970 با قدرت 1500 وات 3.6 لیتری MR970 مایر ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۰ سرخ کن فوما FUMA FU-1325 گنجایش 1.7 لیتر FU-1325 فوما ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۱ سرخ کن رژیمی فوما FUMA FU_2108 با قدرت 1400 وات 4 لیتری FU_2108 فوما ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۲ سرخ کن رژیمی ناسا Nasa Electric NS-807 با قدرت 1800 وات 5.2 لیتری NS-807 ناسا ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۳ سرخ کن رژیمی مودکس Modex AF7700 با قدرت 1200 وات 3 لیتری AF7700 مودکس ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۴ سرخ کن رژیمی روگن Rugen RU-1810 با قدرت 1300 وات 2.6 لیتری RU-1810 روگن ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۵ سرخ کن رژیمی تفال Tefal FX1000 چهار نفره FX1000 تفال ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۶ سرخ کن دسینی Dessini M8000 با قدرت 1700 وات 11 لیتری 8000 دسینی ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۷ سرخ کن رژیمی مایر Maier MR975 با قدرت 1500 وات 5.5 لیتری MR-975 مایر ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۸ سرخ کن رژیمی فوما FUMA FU_2107 با قدرت 1400 وات 4 لیتری FU_2107 فوما ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۹ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9200/21 ظرفیت 4.1 لیتری HD9200/21 فیلیپس ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۰ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9200/91 ظرفیت 4.1 لیتری HD9200/91 فیلیپس ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۱ سرخ کن مایر Maier MR-978 با قدرت 1700 وات 5.5 لیتری MR-978 مایر ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۲ سرخ کن رژیمی هنریچ Heinrich HFR8205 با قدرت 1800 وات 8 لیتری HFR8205 هنریچ ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۳ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9218/51 HD9218/51 فیلیپس ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۴ سرخ کن رژیمی تفال Tefal EY401 با قدرت 1500 وات 4.2 لیتری EY401 تفال ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۵ سرخ کن رژیمی مودکس Modex AF8000 با قدرت 1250 وات 0.8 لیتری AF8000 مودکس ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۶ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9252/91 ظرفیت 4.1 لیتری HD9252/91 فیلیپس ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۷ سرخ کن رژیمی مودکس Modex AF8900 با قدرت 1300 وات 3.5 لیتری AF8900 مودکس ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۸ سرخ کن رژیمی تفال Tefal EY701 با قدرت 1700 وات 5.6 لیتری EY701 تفال ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۹ سرخ کن رژیمی تفال Tefal FZ7228 با قدرت 1550 وات FZ7228 تفال ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۰ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9270/91 ظرفیت 6.2 لیتری HD9270/91 فیلیپس ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۱ سرخ کن رژیمی تفال Tefal AH9808 گنجایش 1.5 لیتری AH9808 تفال ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۲ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9650/91 ظرفیت 7.3 لیتری HD9650/91 فیلیپس ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱

لیست تازه ترین قیمت چرخ گوشت در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ چرخ گوشت فوما FUMA FU-1925 قدرت 3300 وات ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲ چرخ گوشت گوسونیک Gosonic GMG-826 قدرت 1500 وات ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳ چرخ گوشت فوما FUMA FU-2121 قدرت 3300 وات ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴ چرخ گوشت دلمونتی Delmonti DL 350D قدرت 1000 وات ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵ چرخ گوشت دسینی Dessini 707 قدرت 1000 وات ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۶ چرخ گوشت پرشیا فرنس Persia France PR-9600 قدرت 2000 وات ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۷ چرخ گوشت پرشیا فرنس Persia France PR-850 قدرت 3000 وات ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۸ چرخ گوشت دلمونتی Delmonti DL 355 قدرت 1500 وات ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۹ چرخ گوشت ناتو Natoo NA-1101 قدرت 3200 وات ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۰ چرخ گوشت بوش Bosch BSGR-1566 قدرت 3000 وات ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۱ چرخ گوشت پرشیا فرنس Persia France PR-860 قدرت 3000 وات ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۲ چرخ گوشت کنوود Kenwood MG470 قدرت 1500 وات ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۳ چرخ گوشت اورانا Orana OM-122 قدرت 3000 وات ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۴ چرخ گوشت اورانا Orana OR-440 قدرت 1300 وات ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۵ چرخ گوشت کنوود Kenwood MG510 قدرت 1600 وات ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۶ چرخ گوشت زومیت Zoomit ZM-3000 قدرت 3000 وات ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۷ چرخ گوشت مولینکس moulinex ME6828 قدرت 2000 وات ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۸ چرخ گوشت دلمونتی Delmonti DL 340 قدرت 1500 وات ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۹ چرخ گوشت بوش Bosch MFW66020 قدرت 1800 وات ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۰ چرخ گوشت فوما FUMA FU-919 قدرت 3300 وات ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۱ چرخ گوشت پاناسونیک Panasonic MK-GM1700 قدرت 1700 وات ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۲ چرخ گوشت بوش BOSCH MFW45020 قدرت 1600 وات سفید رنگ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۳ چرخ گوشت پاناسونیک Panasonic MK-GJ1700 قدرت 1700 وات ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۴ چرخ گوشت تفال Tefal NE686 قدرت 2200 وات ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۵ چرخ گوشت بوش Bosch MFW68660 قدرت 2200 وات ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱

لیست تازه ترین قیمت نوشیدنی ساز در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ چای ساز سیلور کرست Silver Crest SL-910S با قدرت 1800 وات 2 لیتری ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲ چای ساز تکنو Techno Te-910 با قدرت 2200 وات 1.7 لیتری ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳ چای ساز دسینی Dessini DS-1177 با قدرت 2000 وات 2 لیتری ۱/۴۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴ چای ساز بوش Bosch BS-1611 با قدرت 2000 وات 2 لیتری ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵ چای ساز بوش Bosch BS-1998 با قدرت 2000 وات 1.8 لیتری ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۶ چای ساز بوش Bosch BH-1669 با قدرت 2000 وات 1.7 لیتری ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۷ چای ساز فوما FUMA FU-769 با قدرت 2200 وات 2.8 لیتری ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۸ چای ساز بوش Bosch BH-2689 با قدرت 1800 وات 2.5 لیتری ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۹ چای ساز سیلور کرست Silver Crest SL-911S با قدرت 1800 ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۰ چای ساز گوسونیک Gosonic GST-769 با قدرت 2000 وات 1.7 لیتری ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۱ چای ساز ناتو Natoo NA-3101 قدرت 1500 وات 2 لیتری ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۲ چای ساز فوما FUMA FU-2012 با قدرت 2000 وات 2.8 لیتری ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۳ چای ساز فوما FUMA FU-2011 با قدرت 2000 وات 2.8 لیتری ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۴ چای ساز بوش Bosch BH-2680 با قدرت 1800 وات 2.5 لیتری ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۵ چای ساز روگن Rugen RU-1510 با قدرت 2200 وات 1.7 لیتری ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۶ اسپرسوساز فوما FUMA FU-1510 فشار 5 بار 2 کاره ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۷ چای ساز ناتو Natoo NA-3202 قدرت 1500 وات 2.5 لیتری ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۸ چای ساز گوسونیک Gosonic GST-877 با قدرت 2200 وات 1.7 لیتری ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۹ چای ساز بوش Bosch TTA2010 با قدرت 1785 وات 2 لیتری ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۰ چای ساز زومیت Zoomit ZM-2725 با قدرت 2200 وات 2 لیتری ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۱ چای ساز ناتو Natoo NA-3303 قدرت 1500 وات 2.5 لیتری ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۲ چای ساز پرشیا فرنس Persia France PR-8980 با قدرت 2200 وات 2 لیتری ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۳ چای ساز پرشیا فرنس Persia France PR-8981 با قدرت 2200 وات 2 لیتری ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۴ چای ساز روگن Rugen RU-1520 با قدرت 2200 وات 1.7 لیتری ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۵ چای ساز بوش Bosch TTA5603 با قدرت 1800 وات 1.7 لیتری ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۶ چای ساز تفال Tefal BJ201841 با قدرت 1700 وات 1.9 لیتری ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۷ چای ساز بوش Bosch TTA5883 با قدرت 1800 وات 1.7 لیتری ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۸ چای ساز فیلیپس Philips HD7301/00 با قدرت 1700 وات 1.9 لیتری ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۹ اسپرسوساز گوسونیک Gosonic GEM-867 فشار 15 بار 2 کاره ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۰ چای ساز تفال Tefal BJ201F41 با قدرت 1500 وات 1.9 لیتری ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۱ چای ساز دلمونتی Delmonti DL400 با قدرت 2000 وات 2.5 لیتری ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۲ چای ساز دلمونتی Delmonti DL445 با قدرت 1500 وات 3 لیتری ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۳ اسپرسو ساز نوا Nova 146 فشار 15 بار 2 کاره ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۴ اسپرسوساز دسینی Dessini 444 فشار 15 بار 2 کاره ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۵ اسپرسوساز گوسونیک Gosonic GEM-868 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۶ چای ساز پروفی کوک Profi Cook PC-TKS 1056 با قدرت 2200 وات 1.8 لیتری ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۷ اسپرسوساز فوما FUMA FU_2013 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۸ اسپرسوساز مایر Maier MR-880 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۹ اسپرسوساز دلمونتی Delmonti DL645 فشار 15 بار 3 کاره ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۰ اسپرسوساز دلمونتی Delmonti DL635 فشار 20 بار تک کاره ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۱ اسپرسوساز فوما FUMA FU_2027 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۲ چای ساز تفال Tefal BJ508D10 با قدرت 1650 وات 1.8 لیتری ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۳ اسپرسوساز مودکس Modex ES4400 فشار 15 بار 3 کاره ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۴ اسپرسوساز دلونگی Delonghi ECP31.21 فشار 15 بار 3 کاره ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۵ اسپرسوساز پرشیا فرنس Persia France PR-8955D فشار 15 بار 2 کاره ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۶ قهوه ساز دلمونتی Delmonti DL640 فشار 15 بار 4 کاره ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۷ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC685.M فشار 15 بار 2 کاره ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۸ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC685.M فشار 15 بار 2 کاره ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴۹ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC685.M فشار 15 بار 2 کاره ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۰ قهوه ساز دلونگی Delonghi BCO 420 فشار 15 بار 4 کاره ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۱ دستگاه قهوه ساز دو کاره دلونگی DeLonghi BCO421.S اسپرسو و قهوه قطره ای ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۲ اسپرسوساز دلونگی Delonghi ECO 311.W فشار 15 بار 3 کاره ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۳ اسپرسوساز دلونگی Delonghi ECP35.31 فشار 15 بار 3 کاره ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۴ اسپرسوساز مودکس Modex ES4600 فشار 19 بار 3 کاره ۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۵ دستگاه اسپرسو ساز دلونگی DeLonghi BCO431.S ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵۶ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC785.GY فشار 15 بار 3 کاره ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱

لیست تازه ترین قیمت پلوپز در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ زودپز ناتو Natoo NA-1710 ظرفیت 6 لیتری ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱

لیست تازه ترین قیمت همزن در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ همزن دستی گوسونیک Gosonic GHM-838 ۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲ همزن دستی سیلور کرست Silver Crest SL-2021 ۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳ همزن دستی گوسونیک Gosonic GHM-839 ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۴ همزن کاسه دار دسینی Dessini DS-6288 ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۵ همزن دستی زومیت Zoomit ZM-2280 ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۶ همزن دستی بوش Bosch MFQ3010 ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۷ همزن دستی کنوود Kenwood HM330 ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۸ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GHM-701 ۱/۲۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۹ همزن کاسه دار دسینی Dessini DS-7288 ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۰ همزن دستی ناتو Natoo NA-2101 قدرت 500 وات ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۱ همزن کاسه دار فوما FUMA FU-1924 ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۲ همزن کاسه دار بوش Bosch BH7288 ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۳ همزن دستی فیلیپس Philips HR3740/11 ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۴ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GHM-705 ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۵ همزن کاسه دار کنوود Kenwood HM430 ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۶ همزن کاسه دار ناتو Natoo NA-1220 قدرت 900 وات ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۷ همزن کاسه دار دلمونتی Delmonti DL 210 ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۸ همزن کاسه دار پرشیا فرنس Persia France PR-510 ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۱۹ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-905 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۰ همزن کاسه دار بوش Bosch MFQ36460 ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۱ همزن کاسه دار اورانا Orana OM-344 ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۲ همزن کاسه دار دلمونتی Delmonti DL 110 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۳ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-607 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۴ همزن کاسه دار دلمونتی Delmonti DL 140 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۵ همزن کاسه دار بوش Bosch SM-1510 ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۶ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1930 ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۷ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1940 ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۸ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-407 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۲۹ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1950 ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
۳۰ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-912 ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۱۱
برای اطلاع از آخرین قیمت ها اپلیکیشن MH kala را دانلود کنید
با ما در تماس باشید