شماره تماس :
09193755139
09193755138
0
سبد خرید
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

شرکت سازنده

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز گوسونیک Gosonic GFP-890RW با قدرت 750 وات چندکاره ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ غذاساز جیپاس Geepas GMC42011 با قدرت 1200 وات چندکاره ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ غذاساز فیلیپس Philips HR7320 با قدرت 700 وات 19 کاره ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ غذاساز بوش Bosch MCM3200W با قدرت 800 وات 30 کاره ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ غذاساز بوش Bosch MCM3201B با قدرت 800 وات 30 کاره ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ غذاساز دسینی Dessini 9900-AKA680 با قدرت 600 وات چندکاره ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ غذاساز کنوود Kenwood FDM304SS با قدرت 800 وات چندکاره ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ غذاساز کنوود Kenwood FDP301WH با قدرت 800 وات چند کاره ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۹ غذاساز کنوود Kenwood FDM302SS با قدرت 800 وات چندکاره ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۰ غذاساز بوش Bosch MCM3501MGB با قدرت 800 وات 50 کاره ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۱ غذاساز مایر Maier 9900 با قدرت 1000 وات 9 کاره ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۲ غذاساز فیلیپس Philips HR7530 با قدرت 850 وات 31 کاره ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۳ غذاساز مایر Maier MR-7766 با قدرت 1000 وات 15 کاره ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۴ غذاساز بوش Bosch MCM4100 با قدرت 800 وات چندکاره ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۵ غذاساز بوش Bosch MC812W620 با قدرت 1100 وات چند کاره ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۶ غذاسار بوش Bosch MC812S844 با قدرت 1250 وات بیش از 50 کاره ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۷ غذاساز مودکس Modex FP795 با قدرت 1000 وات 30 کاره ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۸ غذاساز بوش Bosch MC812M865 با قدرت 1250 وات بیش از 45 کاره ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۹ غذاساز پرشیا فرنس Persia France PR-3188 با قدرت 1100 وات 9 کاره ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۰ غذاساز مودکس Modex FP960 با قدرت 1000 وات 32 کاره ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱

لیست تازه ترین قیمت آبمیوه گیری در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ آبمیوه گیر گوسونیک Gosonic GS-726 با قدرت 800 وات 4 کاره ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ آبمیوه گیر گوسونیک Gosonic GSJ-724 با قدرت 800 وات 4 کاره ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ آبمیوه گیر پرشیا فرنس Persia France PR-1899 چندکاره ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ آبمیوه گیر ناتو Natoo NA-4101 با قدرت 1400 وات 4 کاره ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ آبمیوه گیر مایر Maier 8668 با قدرت 1200 وات 4 کاره ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ آبمیوه گیر دلمونتی Delmonti DL275 با قدرت 800 وات تک کاره ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ آبمیوه گیر ناتو Natoo NA-4202 با قدرت 1400 وات 4 کاره ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ آبمیوه گیر کافلون Kafflon KF-411A با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۹ آبمیوه گیر زومیت Zoomit ZM-2614 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۰ آبمیوه گیر مایر Maier MR-9119 با قدرت 1000 وات 4کاره ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۱ آبمیوه گیر زومیت Zoomit ZM-2616 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۲ آبمیوه گیر مایر Maier 6006 چهار کاره ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۳ آبمیوه گیر مودکس Modex JU910 با قدرت 600 وات 4 کاره ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۴ آبمیوه گیر فارموکس Farmox FX3310 چهار کاره ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۵ آبمیوه گیر روگن Rugen Ru-1220 با قدرت 1100 وات 4 کاره ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۶ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-941 با قدرت 400 وات 3 کاره ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۷ آب مرکبات گیر بوش Bosch MES25A0 با قدرت 700 وات ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۸ آب میوه گیر براون Braun J300 با قدرت 800 وات 3 کاره ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۹ آب مرکبات گیر بوش Bosch MES3500 با قدرت 700 وات ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۰ آبمیوه گیر تکنو Techno Te-312 با قدرت 800 وات 4 کاره ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۱ آبمیوه گیر براون Braun J500 با قدرت 900 وات 4 کاره ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۲ آبمیوه گیر فارموکس Farmox FX3311 با قدرت 1000 وات 4 کاره ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۳ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-942 با قدرت 400 وات 4 کاره ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۴ آبمیوه گیر پرشیا فرنس Persia France PR-2198 با قدرت 1100 وات 4 کاره ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۵ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-943 با قدرت 800 وات 3 کاره ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۶ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-914 با قدرت 800 وات 4 کاره ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۷ آبمیوه گیر دلمونتی Delmonti DL360 با قدرت 800 وات 4 کاره ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۸ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-915 با قدرت 450 وات 4 کاره ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۹ آبمیوه گیر ناسا Nasa Electric NS-917 با قدرت 450 وات 4 کاره ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۰ آبمیوه گیر پاناسونیک Panasonic MJ-DJ31 با قدرت 800 وات 3 کاره ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۱ آبمیوه گیر فیلیپس Philips HR1925 با قدرت 1200 وات چندکاره ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۲ آب مرکبات گیر بوش Bosch MES4010 با قدرت 1200 وات ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱

لیست تازه ترین قیمت سرخ کن در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ سرخ کن پرشیا فرنس Persia France PR-828 با قدرت 1100 وات 1.2 لیتری PR-828 پرشیا فرنس ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ سرخ کن ناسا Nasa Electric NS-304 با قدرت 1200 وات 1.5 لیتری NS-304 ناسا ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ سرخ کن ناسا Nasa Electric NS-305 با قدرت 2000 وات 2.5 لیتری NS-305 ناسا ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ سرخ کن سیلور کرست Silver Crest S-18 با قدرت 2400 وات 6 لیتری S-18 سیلور کرست ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ سرخ کن ناسا Nasa Electric NS-805 با قدرت 1500 وات 5 لیتری NS-805 ناسا ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ سرخ کن پرشیا فرنس Persia France PR-888 با قدرت 1800 وات 2 لیتری PR-888 پرشیا فرنس ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ سرخ کن رژیمی هنریچ Heinrich HFR8203 با قدرت 1400 وات 4 لیتری HFR8203 هنریچ ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ سرخ کن دسینی Dessini 600 با قدرت 2000 وات 2.6 لیتری 600 دسینی ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۹ سرخ کن رژیمی فوما FUMA FU_2107 با قدرت 1400 وات 4 لیتری FU_2107 فوما ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۰ سرخ کن فوما FUMA FU-1325 گنجایش 1.7 لیتر FU-1325 فوما ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۱ سرخ کن رژیمی مایر Maier MR970 با قدرت 1500 وات 3.6 لیتری MR970 مایر ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۲ سرخ کن رژیمی روگن Rugen RU-1810 با قدرت 1300 وات 2.6 لیتری RU-1810 روگن ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۳ سرخ کن رژیمی فوما FUMA FU_2108 با قدرت 1400 وات 4 لیتری FU_2108 فوما ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۴ سرخ کن رژیمی ناسا Nasa Electric NS-807 با قدرت 1800 وات 5.2 لیتری NS-807 ناسا ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۵ سرخ کن مایر Maier MR-978 با قدرت 1700 وات 5.5 لیتری MR-978 مایر ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۶ سرخ کن رژیمی مایر Maier MR975 با قدرت 1500 وات 5.5 لیتری MR-975 مایر ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۷ سرخ کن رژیمی مودکس Modex AF7700 با قدرت 1200 وات 3 لیتری AF7700 مودکس ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۸ سرخ کن رژیمی تفال Tefal FX1000 چهار نفره FX1000 تفال ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۹ سرخ کن دسینی Dessini M8000 با قدرت 1700 وات 11 لیتری 8000 دسینی ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۰ سرخ کن رژیمی هنریچ Heinrich HFR8205 با قدرت 1800 وات 8 لیتری HFR8205 هنریچ ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۱ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9200/91 ظرفیت 4.1 لیتری HD9200/91 فیلیپس ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۲ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9200/21 ظرفیت 4.1 لیتری HD9200/21 فیلیپس ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۳ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9218/51 HD9218/51 فیلیپس ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۴ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9220/20 HD9220/20 فیلیپس ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۵ سرخ کن رژیمی مودکس Modex AF8000 با قدرت 1250 وات 0.8 لیتری AF8000 مودکس ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۶ سرخ کن رژیمی مودکس Modex AF8900 با قدرت 1300 وات 3.5 لیتری AF8900 مودکس ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۷ سرخ کن رژیمی تفال Tefal EY401 با قدرت 1500 وات 4.2 لیتری EY401 تفال ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۸ سرخ کن رژیمی فیلیپس Philips HD9252/91 ظرفیت 4.1 لیتری HD9252/91 فیلیپس ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۹ سرخ کن رژیمی تفال Tefal EY701 با قدرت 1700 وات 5.6 لیتری EY701 تفال ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۰ سرخ کن رژیمی تفال Tefal FZ7228 با قدرت 1550 وات FZ7228 تفال ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۱ سرخ کن رژیمی تفال Tefal AH9808 گنجایش 1.5 لیتری AH9808 تفال ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۲ سرخ کن رژیمی دلونگی Delonghi FH1396/1 با قدرت 1400 وات FH1396/1 دلونگی ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱

لیست تازه ترین قیمت چرخ گوشت در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ چرخ گوشت فوما FUMA FU-1925 قدرت 3300 وات ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ چرخ گوشت گوسونیک Gosonic GMG-826 قدرت 1500 وات ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ چرخ گوشت فوما FUMA FU-2121 قدرت 3300 وات ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ چرخ گوشت دلمونتی Delmonti DL 350D قدرت 1000 وات ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ چرخ گوشت دسینی Dessini 707 قدرت 1000 وات ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ چرخ گوشت پرشیا فرنس Persia France PR-9600 قدرت 2000 وات ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ چرخ گوشت بوش Bosch BSGR-1566 قدرت 3000 وات ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ چرخ گوشت پرشیا فرنس Persia France PR-850 قدرت 3000 وات ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۹ چرخ گوشت ناتو Natoo NA-1101 قدرت 3200 وات ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۰ چرخ گوشت بوش Bosch BSGR-1298 قدرت 3000 وات ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۱ چرخ گوشت فوما FUMA FU-919 قدرت 3300 وات ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۲ چرخ گوشت پرشیا فرنس Persia France PR-860 قدرت 3000 وات ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۳ چرخ گوشت دلمونتی Delmonti DL 355 قدرت 1500 وات ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۴ چرخ گوشت اورانا Orana OM-122 قدرت 3000 وات ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۵ چرخ گوشت اورانا Orana OR-440 قدرت 1300 وات ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۶ چرخ گوشت زومیت Zoomit ZM-3000 قدرت 3000 وات ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۷ چرخ گوشت بوش Bosch MFW66020 قدرت 1800 وات ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۸ چرخ گوشت کنوود Kenwood MG510 قدرت 1600 وات ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۹ چرخ گوشت مولینکس moulinex ME6828 قدرت 2000 وات ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۰ چرخ گوشت دلمونتی Delmonti DL 340 قدرت 1500 وات ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۱ چرخ گوشت پاناسونیک Panasonic MK-GM1700 قدرت 1700 وات ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۲ چرخ گوشت پاناسونیک Panasonic MK-GJ1700 قدرت 1700 وات ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۳ چرخ گوشت تفال Tefal NE686 قدرت 2200 وات ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۴ چرخ گوشت بوش Bosch MFW68660 قدرت 2200 وات ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱

لیست تازه ترین قیمت نوشیدنی ساز در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ چای ساز تکنو Techno Te-910 با قدرت 2200 وات 1.7 لیتری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ چای ساز دسینی Dessini DS-1177 با قدرت 2000 وات 2 لیتری ۱/۲۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ چای ساز سیلور کرست Silver Crest SL-910S با قدرت 1800 وات 2 لیتری ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ چای ساز بوش Bosch BS-1611 با قدرت 2000 وات 2 لیتری ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ چای ساز بوش Bosch BS-1998 با قدرت 2000 وات 1.8 لیتری ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ چای ساز بوش Bosch BH-1669 با قدرت 2000 وات 1.7 لیتری ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ چای ساز فوما FUMA FU-769 با قدرت 2200 وات 2.8 لیتری ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ چای ساز بوش Bosch BH-2689 با قدرت 1800 وات 2.5 لیتری ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۹ چای ساز ناتو Natoo NA-3101 قدرت 1500 وات 2 لیتری ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۰ چای ساز سیلور کرست Silver Crest SL-911S با قدرت 1800 ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۱ چای ساز فوما FUMA FU-2011 با قدرت 2000 وات 2.8 لیتری ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۲ چای ساز گوسونیک Gosonic GST-769 با قدرت 2000 وات 1.7 لیتری ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۳ چای ساز بوش Bosch BH-2680 با قدرت 1800 وات 2.5 لیتری ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۴ چای ساز فوما FUMA FU-2012 با قدرت 2000 وات 2.8 لیتری ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۵ اسپرسوساز فوما FUMA FU-1510 فشار 5 بار 2 کاره ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۶ چای ساز ناتو Natoo NA-3202 قدرت 1500 وات 2.5 لیتری ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۷ چای ساز ناتو Natoo NA-3303 قدرت 1500 وات 2.5 لیتری ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۸ چای ساز گوسونیک Gosonic GST-877 با قدرت 2200 وات 1.7 لیتری ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۹ چای ساز دلمونتی Delmonti DL445 با قدرت 1500 وات 3 لیتری ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۰ چای ساز بوش Bosch TTA2010 با قدرت 1785 وات 2 لیتری ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۱ چای ساز زومیت Zoomit ZM-2725 با قدرت 2200 وات 2 لیتری ۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۲ چای ساز پرشیا فرنس Persia France PR-8980 با قدرت 2200 وات 2 لیتری ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۳ چای ساز پرشیا فرنس Persia France PR-8981 با قدرت 2200 وات 2 لیتری ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۴ اسپرسوساز گوسونیک Gosonic GEM-867 فشار 15 بار 2 کاره ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۵ چای ساز تفال Tefal BJ201841 با قدرت 1700 وات 1.9 لیتری ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۶ چای ساز تفال Tefal BJ201F41 با قدرت 1500 وات 1.9 لیتری ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۷ چای ساز بوش Bosch TTA5883 با قدرت 1800 وات 1.7 لیتری ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۸ چای ساز فیلیپس Philips HD7301/00 با قدرت 1700 وات 1.9 لیتری ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۹ چای ساز دلمونتی Delmonti DL400 با قدرت 2000 وات 2.5 لیتری ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۰ اسپرسوساز دسینی Dessini 444 فشار 15 بار 2 کاره ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۱ چای ساز بوش Bosch TTA5603 با قدرت 1800 وات 1.7 لیتری ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۲ اسپرسو ساز نوا Nova 146 فشار 15 بار 2 کاره ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۳ اسپرسوساز گوسونیک Gosonic GEM-868 فشار 20 بار 2 کاره ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۴ چای ساز پروفی کوک Profi Cook PC-TKS 1056 با قدرت 2200 وات 1.8 لیتری ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۵ اسپرسوساز فوما FUMA FU_2013 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۶ اسپرسوساز مایر Maier MR-880 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۷ اسپرسوساز فوما FUMA FU_2027 فشار 20 بار 2 کاره ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۸ اسپرسوساز دلمونتی Delmonti DL645 فشار 15 بار 3 کاره ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۹ چای ساز تفال Tefal BJ508D10 با قدرت 1650 وات 1.8 لیتری ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۰ اسپرسوساز مودکس Modex ES4400 فشار 15 بار 3 کاره ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۱ اسپرسوساز دلمونتی Delmonti DL635 فشار 20 بار تک کاره ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۲ اسپرسوساز پرشیا فرنس Persia France PR-8955D فشار 15 بار 2 کاره ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۳ اسپرسوساز دلونگی Delonghi ECP31.21 فشار 15 بار 3 کاره ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۴ قهوه ساز دلمونتی Delmonti DL640 فشار 15 بار 4 کاره ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۵ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC685.M فشار 15 بار 2 کاره ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۶ قهوه ساز دلونگی Delonghi BCO 420 فشار 15 بار 4 کاره ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۷ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC685.M فشار 15 بار 2 کاره ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۸ دستگاه قهوه ساز دو کاره دلونگی DeLonghi BCO421.S اسپرسو و قهوه قطره ای ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴۹ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC685.M فشار 15 بار 2 کاره ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵۰ اسپرسوساز دلونگی Delonghi ECP35.31 فشار 15 بار 3 کاره ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵۱ اسپرسوساز دلونگی Delonghi ECO 311.W فشار 15 بار 3 کاره ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵۲ اسپرسوساز مودکس Modex ES4600 فشار 19 بار 3 کاره ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵۳ دستگاه اسپرسو ساز دلونگی DeLonghi BCO431.S ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵۴ اسپرسوساز دلونگی Delonghi EC785.GY فشار 15 بار 3 کاره ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱

لیست تازه ترین قیمت پلوپز در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ زودپز ناتو Natoo NA-1710 ظرفیت 6 لیتری ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱

لیست تازه ترین قیمت همزن در ام اچ کالا

عنوان محصول مدل شرکت سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ همزن دستی گوسونیک Gosonic GHM-838 ۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ همزن دستی سیلور کرست Silver Crest SL-2021 ۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ همزن کاسه دار دسینی Dessini DS-6288 ۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ همزن دستی گوسونیک Gosonic GHM-839 ۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ همزن دستی زومیت Zoomit ZM-2280 ۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ همزن دستی ناتو Natoo NA-2101 قدرت 500 وات ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ همزن کاسه دار دسینی Dessini DS-7288 ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ همزن دستی کنوود Kenwood HM330 ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۹ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GHM-701 ۱/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۰ همزن کاسه دار فوما FUMA FU-1924 ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۱ همزن کاسه دار بوش Bosch BH7288 ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۲ همزن دستی فیلیپس Philips HR3740/11 ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۳ همزن دستی بوش Bosch MFQ3010 ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۴ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GHM-705 ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۵ همزن کاسه دار کنوود Kenwood HM430 ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۶ همزن کاسه دار ناتو Natoo NA-1220 قدرت 900 وات ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۷ همزن کاسه دار پرشیا فرنس Persia France PR-510 ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۸ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1920 ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۱۹ همزن کاسه دار فیلیپس Philips HR3746/00 ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۰ همزن کاسه دار دلمونتی Delmonti DL 210 ۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۱ همزن کاسه دار دلمونتی Delmonti DL 140 ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۲ همزن کاسه دار اورانا Orana OM-344 ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۳ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-905 ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۴ همزن کاسه دار بوش Bosch MFQ36460 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۵ همزن کاسه دار بوش Bosch SM-1510 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۶ همزن کاسه دار دلمونتی Delmonti DL 110 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۷ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1930 ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۸ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1940 ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲۹ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-407 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۰ همزن کاسه دار روگن Rugen RU-1950 ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳۱ همزن کاسه دار گوسونیک Gosonic GSM-912 ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
برای اطلاع از آخرین قیمت ها اپلیکیشن MH kala را دانلود کنید
با ما در تماس باشید