شماره تماس :
09193755139
09193755138
0
سبد خرید
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

سال عرضه

لیست تازه ترین قیمت SAMSUNG در ام اچ کالا

عنوان محصول سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43اینچ سامسونگ SAMSUNG43AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ SAMSUNG 50AU7000کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ SAMSUNG 50BU8000 کریستال الترا اچ دی 4K اسمارت 2022 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ SAMSUNG 50BU8500 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۰
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55AU7000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۲۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55BU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55BU8500 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۰
۸ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55AU9000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۱۰ تلویزیون کیو ال ای دی 55 اینچ سامسونگ Samsung 55Q60B کریستال 4K اسمارت 2022 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۳
۱۱ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی 4K اسمارت 2020 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۱۲ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۱۳ تلویزیون کیو ال ای دی 55 اینچ سامسونگ Samsung QLED 55Q70B الترا اچ دی فورکی 4K اسمارت 2022 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
58 اینچ
۱۴ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ SAMSUNG 58AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
65 اینچ
۱۵ تلویزیون 65اینچ سامسونگ SAMSUNG 65AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ SAMSUNG 65BU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ SAMSUNG 65BU8500 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۰
۱۸ تلویزیون کیو ال ای دی 65 اینچ سامسونگ Samsung 65Q60B کریستال 4K اسمارت 2022 ۴۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۳
۱۹ تلویزیون کیو ال ای دی 65 اینچ سامسونگ Samsung QLED 65Q70B الترا اچ دی فورکی 4K اسمارت 2022 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۳
75 اینچ
۲۰ تلویزیون75اینچ سامسونگ SAMSUNG 75AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ SAMSUNG 75BU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۲۲ تلویزیون کیو ال ای دی 75 اینچ سامسونگ Samsung 75Q60B کریستال 4K اسمارت 2022 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۳
۲۳ تلویزیون کیو ال ای دی 75 اینچ سامسونگ Samsung QLED 75Q70B الترا اچ دی فورکی 4K اسمارت 2022 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۳
۲۴ تلویزیون کیو ال ای دی 75 اینچ سامسونگ Samsung QLED 75Q80B الترا اچ دی فورکی 4K اسمارت 2022 ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۶
85 اینچ
۲۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ SAMSUNG 85BU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2022 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۹
۲۶ تلویزیون 85 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی 85 اینچ سامسونگ Samsung 85Q60B کریستال 4K اسمارت 2022 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۱۳

لیست تازه ترین قیمت LG در ام اچ کالا

عنوان محصول سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی LG 43UP7750 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی LG 50NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG 55UP7750 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۴ تلویزیون ال ای دی 55 اینچ ال جی LG 55UQ8000 الترا اچ دی اسمارت 2022 2022 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG NANO86 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی LG 65UP7750 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۸ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی LG 65UQ8000 الترا اچ دی اسمارت 2022 2022 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ۴۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۱۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی LG NANO86 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
70 اینچ
۱۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی LG 70UP7750 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
75 اینچ
۱۲ تلویزیون ال ای دی 75 اینچ ال جی LG 75UQ8000 الترا اچ دی اسمارت 2022 2022 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۴
۱۳ تلویزیون ال ای دی 75 اینچ ال جی LG 75UQ9000 الترا اچ دی اسمارت 2022 2022 ۵۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت XIAOMI در ام اچ کالا

عنوان محصول سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ شیاومی XIAOMI MI TV 50P1 الترا اچ دی اسمارت 2021 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ شیاومی XIAOMI MI TV 55P1 الترا اچ دی اسمارت 2021 ۲۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰

لیست تازه ترین قیمت PANASONIC در ام اچ کالا

عنوان محصول سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی 50 اینچ پاناسونیک Panasonic TH-50HX750M الترا اچ دی اسمارت 2020 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
55 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی 55 اینچ پاناسونیک Panasonic TH-55HX750M الترا اچ دی اسمارت 2020 ۲۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۳ تلویزیون ال ای دی 55 اینچ پاناسونیک Panasonic TH-55JX850M الترا اچ دی اسمارت 2021 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۴ تلویزیون ال ای دی 55 اینچ پاناسونیک Panasonic TX-55LX700DX الترا اچ دی اسمارت 2022 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۳
65 اینچ
۵ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ پاناسونیک Panasonic TH-65HX750M الترا اچ دی اسمارت 2020 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۶ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ پاناسونیک Panasonic TX-65LX700DX الترا اچ دی اسمارت 2022 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۳
۷ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ پاناسونیک Panasonic TX-65LX800E الترا اچ دی اسمارت ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۳
برای اطلاع از آخرین قیمت ها اپلیکیشن MH kala را دانلود کنید
با ما در تماس باشید