شماره تماس :
09193755139
09193755138
0
سبد خرید
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

سال عرضه

شرکت سازنده

کشور سازنده

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون در ام اچ کالا

عنوان محصول سال عرضه شرکت سازنده کشور سازنده قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ شیاومی XIAOMI MI TV 43P1 الترا اچ دی اسمارت 2021 شیاومی چین ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲ تلویزیون 43اینچ سامسونگ SAMSUNG43AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی LG 49NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2020 ال جی اندونزی ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ SAMSUNG 50AU7000کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵ تلویزیون 50 اینچ شیاومی XIAOMI MI TV 50P1 الترا اچ دی اسمارت 2021 شیاومی چین ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ SAMSUNG 50AU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی LG 50UP7750 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ال جی مصر ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی LG 50UN7340 الترا اچ دی 4K اسمارت 2020 ال جی مصر ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی LG 50NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ال جی اندونزی ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ال ای دی سونی SONY 50X80J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
55 اینچ
۱۱ تلویزیون 55 اینچ شیاومی XIAOMI MI TV 55P1 الترا اچ دی اسمارت 2021 شیاومی چین ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55AU7000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55TU7000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2020 سامسونگ مصر ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG 55UP7750 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ال جی مصر ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55AU8000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG 55UP80003 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ال جی لهستان ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ SAMSUNG 55AU9000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG 55UP8150 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ال جی مصر ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ال جی اندونزی ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۰ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی LG NANO86 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ال جی اندونزی ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال ای دی سونی SONY 55X80J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۳ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۴ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی 4K اسمارت 2020 سامسونگ مصر ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۵ تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q80A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال ای دی سونی SONY 55X85J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال ای دی سونی SONY 55X90J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
58 اینچ
۲۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ SAMSUNG 58AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
65 اینچ
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ SAMSUNG65AU7100 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۰ تلویزیون 65اینچ سامسونگ SAMSUNG 65AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ SAMSUNG 65TU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2020 سامسونگ مصر ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ SAMSUNG 65AU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی LG 65UP8150 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 ال جی مصر ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ SAMSUNG 65AU9000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۵ تلویزیون 65 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۲۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ال جی اندونزی ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی سونی SONY 65X80J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی LG NANO86 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ال جی اندونزی ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۳۹ تلویزیون 65 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۰ تلویزیون 65 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q80A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی سونی SONY 65X85J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۲ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی سونی SONY 65X90J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی سونی SONY 65X95J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
75 اینچ
۴۴ تلویزیون75اینچ سامسونگ SAMSUNG 75AU7000 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ SAMSUNG 75AU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۶ تلویزیون 75 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال ای دی سونی SONY 75X80J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۸ تلویزیون 75 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q70A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۴۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی LG 75NANO80 الترا اچ دی 4K ‌اسمارت نانوسل 2021 ال جی اندونزی ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال ای دی سونی SONY 75X85J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۱ تلویزیون 75 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q80A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۲ تلویزیون 75 اینچ ال ای دی سونی SONY 75X90J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۳ تلویزیون 75 اینچ ال ای دی سونی SONY 75X95J الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سونی مالزی ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
82 اینچ
۵۴ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ SAMSUNG 82TU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2020 سامسونگ مصر ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
85 اینچ
۵۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ SAMSUNG 85AU8000 کریستال الترا اچ دی 4K ‌اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۶ تلویزیون 85 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۷ تلویزیون 85 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q70A الترا اچ دی 4K اسمارت ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰
۵۸ تلویزیون 85 اینچ کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q80A الترا اچ دی 4K اسمارت 2021 سامسونگ مصر ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۳۰

لیست تازه ترین قیمت محافظ صفحه در ام اچ کالا

عنوان محصول سال عرضه شرکت سازنده کشور سازنده قیمت تاریخ آپدیت
۱ محافظ صفحه تلویزیون 32 اینچ کریستالی شفاف ۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۲ محافظ صفحه تلویزیون 40 اینچ کریستالی شفاف ۴۱۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۳ محافظ صفحه تلویزیون 42 اینچ کریستالی شفاف ۴۱۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۴ محافظ صفحه تلویزیون 43 اینچ کریستالی شفاف ۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۵ محافظ صفحه تلویزیون 50 اینچ کریستالی شفاف ۴۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۶ محافظ صفحه تلویزیون 55 اینچ کریستالی شفاف ۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۷ محافظ صفحه تلویزیون 58 اینچ کریستالی شفاف ۷۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
۸ محافظ صفحه تلویزیون 65 اینچ کریستالی شفاف ۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱
برای اطلاع از آخرین قیمت ها اپلیکیشن MH kala را دانلود کنید
با ما در تماس باشید